Behandelaanbod Zwiers Body & Mind Therapie

Psychosociale therapie

Het grootste gedeelte van mijn carrière heb ik in de GGZ gewerkt. Naast de opleiding Sociaal psychiatrisch verpleegkundige heb ik verschillende opleidingen en cursussen gevolgd die mij een richting hebben gegeven hoe ik de psychosociale hulpverlening vorm wil geven. In mijn praktijk heb jij als hulpvrager de regie en sta jij centraal. Ik vind het belangrijk dat er een klik is. Want jij loopt immers momenteel vast in je huidige situatie en daar wil je verandering in. Samen gaan we aan de slag met het door jou zelf beoogde doel.  We stellen gezamenlijk een of meerdere doelen op die gaan over wat jij wilt bereiken. Met deze doelen in ons achterhoofd gaan we op zoek naar de patronen en persoonlijke overtuigingen die ervoor zorgen dat je momenteel vast loopt.  Met verschillende technieken gaan we vervolgens samen aan de slag om deze patronen te doorbreken.

Bij psychosociale problemen gaat het om twee problemen die met elkaar samenhangen:

Psychische problemen die te maken hebben met gevoelens en gedachten. Je voelt je bijvoorbeeld somber, verlaten, angstig of boos.

Sociale problemen die te maken hebben met andere mensen of instanties. Je hebt bijvoorbeeld moeilijkheden met je partner, kinderen, familie, buren, collega’s, je baas, belastingdienst, woningbouwvereniging of de gemeente.

Enkele behandelmethoden die ik toepas:

Vat van zelfwaardering

Vat van Zelfwaardering is een op zichzelf staand psychologisch model voor gedragsverandering. Het is ontwikkeld door Dr. Gertjan van Zessen, psycholoog en seksuoloog NVVS, als nieuw behandelmodel voor mensen met taaie gedragsverslavingen.

Inmiddels wordt de methode ingezet bij een breed scala aan psychische, psychiatrische en psychosociale problematiek. Het doel van het model is mensen te helpen in het opbouwen van een hogere zelfwaardering, waardoor zij:

  • tevredener zijn met zichzelf en anderen
  • productiever zijn en minder uitstelgedrag vertonen
  • makkelijk in beweging en tot actie komen
  • meer zelfzorg toepassen
  • minder last hebben van negatieve behoeftes en patronen
  • minder vastzitten in patronen
  • meer controle over zichzelf ervaren
  • meer rust en minder stress ervaren
  • beter contact maken met anderen

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van gedragstherapie en gesprekstherapie. Een van de grondleggers van deze therapie, de Amerikaanse psychiater Aaron T. Beck, ontwikkelde een theorie en een behandelingswijze waarbij de cognities van de cliënt centraal staan: zijn gedachten, fantasieën, herinneringen en zijn opvattingen over gebeurtenissen.

Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de ‘gekleurde bril’ waardoor hij de dingen ziet. Wie leert deze negatieve gedachtes anders te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en zal het gedrag veranderen.

Cognitieve gedragstherapie is een van de meest toegepaste behandelvormen in Nederland. Het is een kortdurende, gestructureerde therapievorm die op het heden en de toekomst is gericht. Het verhaal van de cliënt is van belang. Samen met de therapeut dient u te ontdekken hoe de ‘foute’ denkgewoonte is ontstaan.

Mentale coaching

Mentale coaching helpt mensen om weer gemotiveerd te worden voor datgene wat ze willen doen. We gaan kijken wat je motiveert zodat je doelgericht verder kan gaan, met eigen verantwoordelijkheid voor je eigen leven. Je komt weer in beweging zodat je leven meer evenwicht krijgt en minder of zelfs geen stress ervaart. Mentaliseren is het vermogen om na te denken over de gedachten, emoties en bedoelingen die je eigen gedrag of het gedrag van anderen bepalen. Begrijp waarom je doet wat je doet. Inzicht krijgen is een belangrijk onderdeel bij veranderingsprocessen.

Acceptance en Commitment Therapy

Dit is een derde generatie gedragstherapie die cliënten helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen (Acceptance), zodat men kan blijven investeren in de dingen die ze écht belangrijk vinden (Commitment). 

ACT bestaat uit zes verschillende processen / vaardigheden, vaak uitgebeeld in het ACT-hexaflex:

Acceptatie: Ruimte maken voor vervelende ervaringen.

Defusie: Afstand nemen van je gedachten.

Het Zelf: Flexibel omgaan met je zelf(beeld).

Hier en Nu: Aandacht voor het Hier en Nu.

Waarden: Stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt.

Toegewijd Handelen: Investeren in je waarden.

 
ACT hexaflex

Deze ACT-vaardigheden zorgen er samen voor dat iemand psychologisch flexibeler wordt. Het doel van ACT is dus niet zeer het reduceren van klachten, maar het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht. Bij ACT wordt er veel gebruikt gemaakt van metaforen en oefeningen; men ontwikkelt zo op een ervaringsgerichte manier de verschillende ACT-vaardigheden.

Werkt ACT?
ACT is erkend als evidence based therapy voor de depressieve-stoornis, verschillende angststoornissen, dwangstoornis, psychose en chronische pijn (APA, 2010). Tevens is ACT effectief gebleken bij het vergroten van het algemeen welzijn van een cliënt; er hoeft dus geen sprake te zijn van psychopathologie om baat te hebben bij deze therapievorm.

Motiverende gespreksvoering

Deze aanpak blijkt goed aan te sluiten bij het bewerkstelligen van gedragsverandering bij mensen. De positieve benadering opent de weg naar verandering.

Motiverende gespreksvoering (Miller & Rollnick, 2013) is een directieve en persoonsgerichte gespreksmethodiek en helpt de cliënt zijn ambivalentie ten aanzien van verandering te expliciteren en op te lossen waardoor de eigen motivatie tot verandering verhoogd wordt (Merkx et al, 2015).

Werkwijze: een behandeling die bij jou past

Het doel is dat jij de behandeling krijgt die het beste bij jou past. Cognitieve gedragstherapie en Vat van Zelfwaardering zijn slechts enkele voorbeelden van de methoden die ik toepas. Samen met jou zoek ik naar de meest effectieve behandelmethode.