Meteen naar de inhoud

Behandelaanbod Zwiers Body & Mind Therapie

Positieve gezondheid

Het doel is dat jij de behandeling krijgt die het beste bij jou past Samen met jou zoek ik naar de meest effectieve behandelmethode of een combinatie ervan. Mensen zijn niet hun aandoening. Toch wordt daar in de zorg vooral op gefocust. Alle aandacht gaat uit naar de klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

Enkele behandelmethoden die ik toepas:

EMDR

Deze behandeling is ontwikkeld voor de behandeling van schokkende en nare ervaringen, maar wordt ook toegepast bij bijvoorbeeld angsten. Veel mensen krijgen te maken met een nare ervaring zoals een inbraak, verkeersongeval, lichamelijke of psychische mishandeling of een ziekte. Een groot deel van de mensen kan de nare ervaring goed verwerken. Een ander deel kan na dit of zelfs een hele periode later last krijgen van deze gebeurtenis. Dan kan EMDR een geschikte methode zijn. Tijdens de behandeling word je gevraagd om beelden op te roepen van een angstige gebeurtenis waar je nog last van hebt. Terwijl je dit beeld voor de geest haalt, krijg je visuele en auditieve prikkels aangeboden. Voor trauma’s is dit op dit moment de voorkeursbehandeling.

Vat van zelfwaardering

Vat van Zelfwaardering is een op zichzelf staand psychologisch model voor gedragsverandering. Het is ontwikkeld door Dr. Gertjan van Zessen, psycholoog en seksuoloog NVVS, als nieuw behandelmodel voor mensen met taaie gedragsverslavingen. Aanvankelijk werd de module ontworpen voor clienten met een sexverslaving. Inmiddels wordt de methode ingezet bij een breed scala aan psychische, psychiatrische en psychosociale problematiek. Het doel van het model is mensen te helpen in het opbouwen van een hogere zelfwaardering, waardoor je

  • tevredener bent met jezelf en anderen
  • productiever bent en minder uitstelgedrag vertoont
  • makkelijk in beweging en tot actie komt
  • meer zelfzorg toepast en minder stress ervaart
  • minder last hebt van negatieve behoeftes en patronen
  • minder vastzit in patronen en meer controle over jezelf ervaart

Acceptance en Commitment Therapy

Acceptance en Commitment Therapie is een relatief nieuwe voor van gedragstherapie. In ACT wordt geleerd om je te richten op zaken die je op directe wijze kunt beïnvloeden, zoals je eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten. ACT leert een accepterende houding aan ten opzichte van deze emoties en gedachtes. Kern van ACT is dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk te koste gaat van een waardevol leven. Hierbij maak ik ook gebruik metaforen en oefeningen.

ACT bestaat uit zes verschillende processen / vaardigheden, vaak uitgebeeld in het ACT-hexaflex:

Acceptatie: Ruimte maken voor vervelende ervaringen.

Defusie: Afstand nemen van je gedachten.

Het Zelf: Flexibel omgaan met je zelf(beeld).

Hier en Nu: Aandacht voor het Hier en Nu.

Waarden: Stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt.

Toegewijd Handelen: Investeren in je waarden.

ACT hexaflex

Deze ACT-vaardigheden zorgen er samen voor dat iemand psychologisch flexibeler wordt. Het doel van ACT is dus niet zeer het reduceren van klachten, maar het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht. Bij ACT wordt er veel gebruikt gemaakt van metaforen en oefeningen; men ontwikkelt zo op een ervaringsgerichte manier de verschillende ACT-vaardigheden.

Werkt ACT?
ACT is erkend als evidence based therapy voor de depressieve-stoornis, verschillende angststoornissen, dwangstoornis, psychose en chronische pijn (APA, 2010). Tevens is ACT effectief gebleken bij het vergroten van het algemeen welzijn van een cliënt; er hoeft dus geen sprake te zijn van psychopathologie om baat te hebben bij deze therapievorm.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de gekleurde bril waardoor je de dingen ziet. De therapie is praktisch en legt nadruk op zowel het veranderen van je gedragspatroon als op het veranderen van je manier van denken.

Motiverende gespreksvoering

Deze aanpak blijkt goed aan te sluiten bij het bewerkstelligen van gedragsverandering bij mensen. De positieve benadering opent de weg naar verandering. Motiverende gespreksvoering (Miller & Rollnick, 2013) is een directieve en persoonsgerichte gespreksmethodiek en helpt de cliënt zijn ambivalentie ten aanzien van verandering te expliciteren en op te lossen waardoor de eigen motivatie tot verandering verhoogd wordt (Merkx et al, 2015).

Stoppen met roken

Tabaksverslaving is een nare verslaving. Soms zijn meerdere pogingen nodig om je doel te behalen.Ik begeleid je vanaf de voorbereiding tot ongeveer 6 weken na je stopdatum. Je krijgt adviezen, tips en steun. Dit vergroot de kans dat het je lukt om blijvend te stoppen met roken. Je kan ook advies krijgen over het gebruik van nicotine vervangende middelen of medicatie bij stoppen met roken.

Sociaal psychiatrische verpleegkundige

De SPV stelt verpleegkundige en sociaal psychiatrisch diagnoses, behandelt, begeleidt, coördineert samenwerking rondom betrokkenen, innoveert en initieert gezondheid bevorderende methodes en levert hiermee een bijdrage aan preventie. Om mensen zo goed mogelijk te helpen bij diens functioneren, waar mogelijk problemen op te lossen en wanneer nodig iemand te ondersteunen zo optimaal mogelijk te leven met beperkingen. De SPV is de specialist die diverse behandelmethodenweet om te smeden tot een integraal aanbod waardoor er sprake is van een persoonlijke aanpak. De SPV heeft als verpleegkundige kennis van somatische, psychologische, psychische en sociale problematiek en de wisselwerking hiertussen, Hierdoor is de SPV multi-inzetbaar. (Bron V&VN)

Werkwijze: een behandeling die bij jou past

Het doel is dat jij de behandeling krijgt die het beste bij jou past. Bovenstaande behandelingen zijn slechts enkele voorbeelden van de methoden die ik toepas. Samen met jou zoek ik naar de meest effectieve behandelmethode.